¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

Test Valenciano

1. El _______ que ve anirem a una església.
dumenge
dumenche
diumenge
diumenje
2. El color que m'agrada és el _______
verd
vert
bert
bleu
3. Dema per la nit ______ en casa de Joan
soparem
dinarem
mengarem
esmorzarem
4. Fa ______ anys que no veig el teu veí
cuatre
quadre
quatra
quatre
5. El marit de la meua germana és el meu
qunyat
cosí
cunyat
nebot
6. M'han portat un plat de _______________
jamó i ques
pernil i formatge
Jamó i formage
pernil i formage
7. L'animal de la pau és ________
el palom
la paloma
el colom
el colomb
8. ________ amics!
Bons dies
Bon dia
Bondia
Bonsdies
9. El ___________ del campanar no funciona.
rellonge
relonge
relotge
rellotge
10. Pere té ________ anys.
trentatres
treintatres
trenta tres
trenta-tres
11. Maria té el cabell ________
rubio
groc
ros
rubi
12. M'he comprat un ______ blau.
tratge
trage
traje
vestit
13. Tu i jo tenim una ________ pendent.
qüestió
questió
cuestió
qüestio
14. Tota la ________ s'ha queixat de la proposta del govern.
industria
industría
indústria
indùstria
15. Les ________ són beneficioses per al camp.
plutges
pluges
plujes
plutxes
16. No sabia com arribar des de ___________ a _____________
la església / la universita
l'esglesia / l'universitat
la església / l'universitat
l'església / la universitat
17. El pa es ven a ___________
la pastisseria
la panaderia
als queviures
al forn
18. Has _______ l'e-mail?
rebut
recibit
comprengut
enviar
19. Fes bollir ____ llegums
les
els
el
la
20. No puc més, no em menjaré ________
el postre
els postres
les postres
el flan
21. Quan _________ hages anat, continuaré llegint el llibre
te n'
te'n
t'en
d. t'
22. No hi ha consultori ________ en la facultat de _________
metge/medicina
mèdic/medecina
mèdic/medicina
metge/medecina
23. Tria la paraula escrita correctament:
egoista
espontaneitat
agraïr
veina
24. Paula ____ portava menjar tots els dies i jo no _____ volia.
me / en
em / el
me / el
em /en
25. Hem de respectar el _______ ambient
mig
medi
mitjà
mitj
26. No queda ________ d'arròs
res
gens
cap
ningun
27. Sempre que eixia un programa informàtic nou, el __________.
provaba
provava
probava
probaba
28. Hi ha ________ moments en què se senten estranys.
varis
variats
diversos
vàrios
29. El color __________ del cel ha __________ i ha passat a ser gris.
blavós / cambiat
blavós / canviat
blauós / canviat
blauós /cambiat
30. Quina paraula significa "lloc on es mata el bestiar"
matader
esbudellador
escorxador
matador
31. Els ___________ ara no están ben vistos.
caçadors
cassadors
casadors
cazadors
32. A rosa, no ____ agradava el rostit, així que ____ vaig enganyar
li / li
l'/la
li/la
l'/la
33. Indica quina paraula significa 'paga rebuda abans d'acomplir-se la mensualitat':
bestreta
adelantament
anticip
anticipament
34. Disculpeu-me: sabeu dir-me _____ tren va _________ de la ciutat?
què/a les afores
quin / a les afores
quin/als afores
què/als afores
35. El xiquet està _________ darrere de la taula.
sentat
segut
assegut
asentat
36. Tria la paraula escrita correctament:
xàndall
olimpíada
reptil
pacencia
37. Tinc interés _______ que vingues.
en
de
a
ø
38. Tria la paraula escrita correctament:
model·lar
instal·lar
aval·lar
mol·lestar
39. __________ vaig arribar al poble no he fet res de profit.
Desde que
Des de que
Des que
Desde
40. El cartell __________ el camí de tornada.
senyala
assenyala
asenyala
acenyala
SUBIR
¿Alguna duda? ¡Escríbenos por WhatsApp!